Produkter

 I det här avsnittet hittar du de huvudmän vi representerar samt viktig produktinformation.

Indelningen i produktgrupper har skapats utifrån både tillverkarnas och proffsanvändarnas synvinkel. Många av våra huvudmän tillverkar produkter för flera olika ändamål. Vänligen kontakta vår försäljningsavdelning. Vid alla representationer hittar du också namnet på kontaktpersonen i Finland.

Broadcast – Audio

Samarbetet med de viktigaste aktörerna inom produktionen spelar fortfarande en viktig roll vid valet av nya produkter och lösningar. Arbetsgruppen Broadcast Audio ansvarar för pålitligt genomförande av inspelning, redigering och uppspelning av ljud i expertkvalitet.

Live – Audio

Vid produktion av evenemang och inom teaterteknik behövs lättanvänd och pålitlig teknik för att skapa en önskad ljudmiljö.
När du planerar en upplevelserik föreställning kan du vända dig till den erfarna arbetsgruppen Live Audio.

 

Pro – Audio

När du ser en enskild lösning eller produkt som en del av en större plan befinner du dig på arbetsgruppen Pro Audios kompetensområde. Våra experter hjälper dig att välja produkter enligt dina krav och din budget för att genomföra produktionen med eftersträvad Pro-kvalitet.

 

Broadcast – Video

Mixers, matriser och inspelningssystem samt adaptrar för överföring, för produktion av förlustfri bild och ljud i broadcastkvalitet. Vi planerar och genomför videoproduktionssystem av produktionskvalitet i samarbete med avdelningarna Audio och Ljus.

Studio – Video

Kameror, stativ, apparater för inspelning och återgivning samt adaptrar för överföring, för studioproduktion och övervakning av bild och ljud. Systemplanering och apparatleveranser för företag inom både reklambranschen och branschen för programproduktion.

Andra videoprodukter

Lösningar för överföring, redigering och editering av bild och ljud. Videotillbehör för hela produktionskedjan, inklusive kameraväskor, objektiv, stativadaptrar, minnen, diskrack och program.

Studio – Ljus

Förutom studiobelysning erbjuder vår försäljningsgrupp Ljus även kompetent belysningsplanering och övergripande genomförande, inklusive dimmers, truss och fästen.

Live – Belysning

I samarbete med avdelningen Audio erbjuder vår arbetsgrupp Belysning experttjänster inom föreställningslokaler och turnéteknik för teatrar och evenemangsarrangörer..

Ljudåtergivning

Lösningar för ljudåtergivning precis där människor befinner sig, verktyg för att utan dröjsmål nå målgrupperna genom både reklam och anvisningar. Arbetsgruppen för ljudåtergivning har ett nära samarbete med planerare, och tillhandahåller skräddarsydda lösningar för allt från planering till genomförande.

 

AudioVisual

Försäljningsgruppen AudioVisual har ett nära samarbete med återförsäljarnätet och levererar mötesteknik, allt från styrsystem till visningssystem.

AV – skärmar och projicering

Skärmar, projektorer och skärmytor, allt från kontrollrum till LED-lösningar för väggar utomhus. Apparater med den senaste skärmtekniken som användningsklara helheter.

AV – InfoTV

Informationssystem som en del av AV-projekt eller färdiga informationskanaler, inklusive program, uppspelningsapparatur och skärmar samt ställningar. Riktad informationsförmedling och reklam via informationskanal.

Copyright © 2013, Oy Hedengren Ab
, 00200 Helsinki, Finland, puh./tel.
'); $('.post-grid.archive .galleryvid,.accordion-gallery .galleryvid').append('
'); $('.archiveimg-wrap .galleryimg').append('
'); $('.archiveimg-wrap .galleryvid').append('
'); $('.container .galleryimg').append('
'); $('.container .galleryvid').append('
'); $("a[rel^='prettyPhoto'],p.description a").prettyPhoto({ keyboard_shortcuts: false, social_tools:false, theme: 'light_rounded' }); $("img.reflect").reflect({height:35,opacity:0.2}); if(navigator.appName != "Microsoft Internet Explorer") { $("#item-body img.avatar, #item-header-avatar img.avatar, .avatar-block img.avatar").not('#member-list img.avatar').reflect({height:35,opacity:0.2}); } $('.target_blank a').each(function() { $(this).click(function(event) { event.preventDefault(); event.stopPropagation(); window.open(this.href, '_blank'); }); }); }); $('.blackwhite').BlackAndWhite({ hoverEffect:true }); })(jQuery); //-->