Kvalitet och miljö

Hedcom beviljades kvalitetscertifikatet ISO 9001: 2008 i december 2011.

Hedcoms centrala kvalitetskriterier följer Hedengrenkoncernens gemensamma mål som består av tjänstvillighet, arbetets kvalitet och hållbara tidtabeller samt samarbetsförmåga, flexibilitet och initiativförmåga. Bolagets allmänna kvalitetsmål kompletteras av försäljningsteamens och installationspersonalens kvalitetsmål, genom vilka vi strävar efter att sköta våra leveranser punktligt och smidigt. Genom att engagera sig i kvalitetssystemet strävar Hedcom efter kontinuerlig utveckling och förbättring av kundnöjdheten.

Miljöärenden: återvinning och hållbar utveckling

De åtgärder för återvinning och hållbar utveckling som Hedengrenkoncernen erbjuder utgör en del av Hedcoms kvalitetssystem. Du kan ta del av koncernens miljöprogram på moderbolagets webbplats.

Copyright © 2013, Oy Hedengren Ab
, 00200 Helsinki, Finland, puh./tel.
'); $('.post-grid.archive .galleryvid,.accordion-gallery .galleryvid').append('
'); $('.archiveimg-wrap .galleryimg').append('
'); $('.archiveimg-wrap .galleryvid').append('
'); $('.container .galleryimg').append('
'); $('.container .galleryvid').append('
'); $("a[rel^='prettyPhoto'],p.description a").prettyPhoto({ keyboard_shortcuts: false, social_tools:false, theme: 'light_rounded' }); $("img.reflect").reflect({height:35,opacity:0.2}); if(navigator.appName != "Microsoft Internet Explorer") { $("#item-body img.avatar, #item-header-avatar img.avatar, .avatar-block img.avatar").not('#member-list img.avatar').reflect({height:35,opacity:0.2}); } $('.target_blank a').each(function() { $(this).click(function(event) { event.preventDefault(); event.stopPropagation(); window.open(this.href, '_blank'); }); }); }); $('.blackwhite').BlackAndWhite({ hoverEffect:true }); })(jQuery); //-->