Hedcomille myönnettiin ISO 9001: 2008 laatusertifikaatti joulukuussa 2011.

Hedcomin keskeiset laatukriteerit noudattavat Hedengren konsernin yhteisiä tavoitteita, joita ovat palvelualttius, työn laatu ja aikataulujen pitävyys, sekä yhteistyökyky, joustavuus ja aloitteellisuus. Yhtiön yleisiä laatutavoitteita täydentävät  myyntitiimien ja asennushenkilökunnan laatutavoitteet, joilla tähtäämme siihen, että hoidamme toimitukset oikea-aikaisesti ja sujuvasti. Sitoutumalla laatujärjestelmään Hedcom pyrkii toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

Ympäristöasiat: kierrätys ja kestävä kehitys

Hedengren konserin tarjoamat kierrätyksen ja kestävän kehityksen toimenpiteet ovat osa Hedcomin laatujärjestelmää. Voit tutustua konsernin ympäristöohjelmaan emoyhtiön sivustossa.

Copyright © 2013, Oy Hedengren Ab
, 00200 Helsinki, Finland, puh./tel.